Intyg

För att delta i denna studie krävs ett intyg av en läkare. Personer som önskar delta i studien ombeds därför ta med broschyren som finns nedan till sin läkare. Läkaren ombeds att läsa igenom och ta ställning till om patienten bedöms kunna delta i studien utan överhängande risk för att försämras.
Blanketten på sista sidan i broschyren skickas sedan till angiven adress.
LÄNK TILL INTYG